Utrzymanie terenów zielonych

  • przycinka żywopłotów
  • koszenie traw
  • pielęgnacja ogrodów
  • nasadzenie drzew , krzewów ,kwiatów