Wycinka drzew

Wycinka drzew trudnych

Korekta koron

Usuwanie posuszu